هفتاد و چهارمین مراسم گلدن گلوب، هشتم ژانویه 2017 (نوزدهم دی ماه ۱۳۹۵) طی مراسمی در هتل بورلی هیلز واقع در کالیفرنیای آمریکا برگزار خواهد شد. هر ساله پیش از آغاز این مراسم، چهره‌ها و فیلم‌ها در ژانرهای مختلفی نامزد دریافت این جوایز می‌شوند. در این میان همیشه افرادی وجود دارند که بیش از یک بار نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب می‌شوند. در ادامه به بررسی رکورد داران این زمینه می‌پردازیم.

در قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم و قسمت چهارم به بررسی رکوردداران نامزدی برای کسب جایزه در گلدن گلوب پرداختیم و در قسمت پنجم به معرفی ادامه این لیست می‌پردازیم.

 

مارلون برندو نامزد دریافت ۶ جایزه گلدن گلوب و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم A Dry White Season– سال 1989

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم On the Waterfront– سال 1954

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Sayonara – سال 1957

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Godfather– سال 1972

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Teahouse Of the August Moon– سال 1956

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Ugly American– سال 1963

 

دنزل واشنگتن نامزد دریافت ۶ جایزه گلدن گلوب و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم American Gangster– سال 2007

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Cry Freedom– سال 1987

کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم Glory – سال 1989

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Malcolm X– سال 1992

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Hurricane– سال 1999

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Training Day – سال 2001

 

جیم کری نامزد دریافت ۶ جایزه گلدن گلوب و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

 

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas!– سال 2000

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Eternal Sunshine Of the Spotless Mind– سال 2004

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Liar Liar– سال 1997

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Man On the Moon– سال 1999

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Mask– سال 1994

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Truman Show– سال 1998

 

جان ترولتا نامزد دریافت ۶ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Get Shorty– سال 1995

نامزد دریافت بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Grease– سال 1978

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم Hairspray– سال 2007

نامزد دریافت بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم  Primary Colors– سال 1998

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Pulp Fiction سال 1994

نامزد دریافت بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Saturday Night Fever– سال 1997

 

دنیل دی-لویس نامزد دریافت ۶ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Gangs Of New York سال 2002

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم In the Name Of the Father سال 1993

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم My Left Foot سال 1989

نامزد دریافت بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Nine– سال 2009

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Boxer سال 1997

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم There Will Be Blood سال 2007

 

ریچارد برتن نامزد دریافت ۶ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم  Anne Of the Thousand Days سال 1969

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم Becket  سال 1964

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Equus  سال 1977

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Look Back Anger سال 1959

نامزد دریافت بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Taming Of the Shrew– سال 1967

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Who's Afraid Of Virginia Woolf? سال 1966

 

سیدنی پویتیر نامزد دریافت ۶ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم A Raisin In the Sun سال 1961

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم  In the Heat Of the Night سال 1967

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Lilies Of the Field – سال 1963

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Porgy and Bessسال 1959

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Defiant Ones سال 1958

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم por A Patch Of Blue سال 1965

 

آنت بنینگ دریافت ۶ جایزه گلدن گلوب و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم American Beauty سال 1999

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Being Julia – سال 2004

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم  Bugsy سال 1991

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم  Running With Scissors– سال 2006

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The American President – سال 1995

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Kids Are All Right – سال 2010

 

بت میدلر دریافت ۶ جایزه گلدن گلوب و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

    

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Down and Out In Beverly Hills – سال 1986

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم For the Boys – سال 1991

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Outrageous Fortune – سال 1987

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Rose– سال 1979

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم La rosa – سال 1979

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Divine Madness – سال 1980

 

اما تامپسون دریافت 6 جایزه گلدن گلوب و کسب 1 جایزه گلدن گلوب

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم  Howards Endسال 1992

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم  In the Name Of the Fatherسال 1993

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Junior – سال 1994

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Last Chance Harvey– سال 2008

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم  Sense and Sensibilityسال 1995

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم  The Remains Of the Dayسال 1993