هفتاد و چهارمین مراسم گلدن گلوب، هشتم ژانویه 2017 (نوزدهم دی ماه ۱۳۹۵) طی مراسمی در هتل بورلی هیلز واقع در کالیفرنیای آمریکا برگزار خواهد شد. هر ساله پیش از آغاز این مراسم، چهره‌ها و فیلم‌ها در ژانرهای مختلفی نامزد دریافت این جوایز می‌شوند. در این میان همیشه افرادی وجود دارند که بیش از یک بار نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب می‌شوند. در ادامه به بررسی رکورد داران این زمینه می‌پردازیم.

در قسمت اول، قسمت دوم و قسمت سوم به بررسی رکوردداران نامزدی برای کسب جایزه در گلدن گلوب پرداختیم و در قسمت چهارم به معرفی ادامه این لیست می‌پردازیم.

 

آلبرت فینی نامزد دریافت ۷ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم Big Fish– سال 2003

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم Erin Brockovich– سال 2000

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Scrooge – سال 1970

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Shoot the Moon– سال 1982

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Dresser– سال 1983

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Tom Jones– سال 1963

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Under the Volcano– سال 1984

 

وارن بیتلی نامزد دریافت ۷ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Bonnie and Clyde– سال 1967

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Bugsy – سال 1991

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Bulworth – سال 1998

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Heaven Can Wait– سال 1978

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Reds– سال 1981

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Shampoo – سال 1975

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Splendor In the Grass– سال 1961

 

کیت بلنکت نامزد دریافت ۷ جایزه گلدن گلوب و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

  

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Bandits – سال 2001

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Elizabeth – سال 1998

کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم I'm Not There– سال 2007

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم Notes On A Scandal– سال 2006

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم The Aviator– سال 2004

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Veronica Guerin– سال 2003

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم por Elizabeth: La edad de oro– سال 2007

 

جوآن وودوارد نامزد دریافت ۷ جایزه گلدن گلوب و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم A New Kind Of Love– سال 1963

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Mr. & Mrs. Bridge– سال 1990

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Rachel, Rachel– سال 1968

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Summer Wishes, Winter Dreams– سال 1973

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Summer Wishes, Winter Dreams– سال 1973

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Effect Of Gamma Rays On Man-In-the-Moon Marigolds– سال 1972

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Three Faces Of Eve– سال 1957

 

جودی فاستر نامزد دریافت ۷ جایزه گلدن گلوب و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Carnage – سال 2011

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Contact – سال 1997

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Freaky Friday– سال 1976

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Nell – سال 1994

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Accused – سال 1988

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Brave One– سال 2007

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Silence Of the Lambs– سال 1991

 

اینگرید برگمن نامزد دریافت ۷ جایزه گلدن گلوب و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Anastasia – سال 1956

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Autumn Sonata– سال 1978

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Cactus Flower– سال 1969

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم Gaslight– سال 1944

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Indiscreet– سال 1958

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Inn Of the Sixth Happiness– سال 1958

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم The Bells Of St. Mary's– سال 1945

 

جولیا رابرتز نامزد دریافت ۷ جایزه گلدن گلوب و کسب ۳ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم Charlie Wilson's War– سال 2007

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Duplicity – سال 2009

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Erin Brockovich _ سال 1999

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم My Best Friend's Wedding– سال 1997

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Notting Hill– سال 1999

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Pretty Woman– سال 1990

کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم Steel Magnolias– سال 1989

 

کترین هپ‌بُرن نامزد دریافت ۷ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Guess Who's Coming To Dinner– سال 1967

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Long Day's Journey Into Night– سال 1962

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم On Golden Pond– سال 1981

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Pat and Mike– سال 1952

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Suddenly, Last Summer– سال 1959

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Lion In Winter– سال 1968

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Rainmaker– سال 1956

 

سالی فیلد نامزد دریافت ۷ جایزه گلدن گلوب و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Absence Of Malice– سال 1981

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Kiss Me Goodbye– سال 1982

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Murphy's Romance– سال 1985

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Norma Rae– سال 1979

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم the Heart– سال 1984

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Smokey and the Bandit– سال 1977

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Steel Magnolias– سال 1989

 

سوزان ساراندون نامزد دریافت ۷ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Bull Durham– سال 1988

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Dead Man Walking– سال 1995

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم Igby Goes Down– سال 2002

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Lorenzo's Oil– سال 1992

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Stepmom – سال 1998

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Thelma & Louise– سال 1991

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم White Palace– سال 1990