شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد  اجرای پروژه­‌های ذیل را از محل اعتبارات عمرانی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

  • عملیات اجرایی توسعه شبکه مسکن ملی شهرهای سربیشه و مود و اصلاح شبکه سطح شهرستان سربیشه (شماره مناقصه ۵۳-۱۴۰۲)
  • عملیات اجرایی توسعه شبکه مسکن ملی شهر درح و اصلاح شبکه سطح شهرستان سربیشه. (شماره مناقصه ۵۴-۱۴۰۲)
  • عملیات اجرایی توسعه شبکه مسکن ملی شهر نهبندان. (شماره مناقصه ۵۵-۱۴۰۲)
  • عملیات اجرایی توسعه شبکه مسکن ملی شهر شوسف و اصلاح شبکه سطح شهرستان نهبندان. (۱۴۰۲-۵۶)

ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط، دعوت می­شود برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ لغایت ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ به سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir  مراجعه نمایید. و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت به آدرس www.abfa-khj.ir  و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن های ۳۲۲۱۴۷۳۵-۰۵۶ الی۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲  تماس حاصل فرمایند.

دفتر حقوقی و  قراردادها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی    

شناسه آگهی: 1603828
شناسه انتشار: 6239
شماره م / الف: -1