شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد به استناد آیین نامه خرید خدمات مشاوره جهت انجام «خدمات مهندسی مطالعات (مرحله اول و دوم) طرح های آبرسانی در سطح استان خراسان جنوبی» از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام به ارزیابی کیفی مشاوران ذیصلاح نماید.

مشاوران متقاضی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده  شرح کامل آگهی فراخوان به سایت شرکت به نشانی skhrw.ir  قسمت مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.

شناسه آگهی: 1599333
شناسه انتشار: 6199
شماره م / الف: -1