شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

مناقصه  عمومی دو مرحله­‌ای (نوبت اول) شهرداری بیرجند

برای مشاهده جدول در اندازه بزرگ‌تر روی آن ضربه بزنید

  1. محل تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری بیرجند
  2. کلیه فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی setadiran.ir برگزار می­گردد.
  3. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان می­توانند اسناد مناقصه را از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ تا ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ از طریق سامانه ستاد به نشانی setadiran.ir دریافت نمایند.
  4. مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
  5. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ می­باشد.
  6. نشانی مناقصه­گذار: خراسان جنوبی - بیرجند – میدان ابوذر- شهرداری مرکزی –تلفن: ۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰۲
  7. مناقصه­گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می­بایست مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمناً جهت راهنمایی و ثبت­نام به دفتر خدمات سامانه ستاد مراجعه فرمایند.

مهدی بهترین

شهردار بیرجند

شناسه آگهی: 1601301
شناسه انتشار: 6214
شماره م / الف: -1