شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های «خرید لوله پلی اتیلن کاروگیت فاضلابی» و  «خرید منهول پلی اتیلن روتاری» از طریق سامانه تدارکات الکترونیک برگزار نماید.

تأمین کنندگان متقاضی می توانند برای دریافت اسناد مناقصه ها از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ به سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir  مراجعه نمایید و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت به نشانی www.abfa-khj.ir  و یا و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و یا با شماره تلفن  ۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲ تماس حاصل فرمایید.

 دفتر حقوقی و  قراردادها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی  

شناسه آگهی: 1524198
شناسه انتشار: 4161
شماره م / الف: -1