شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه  «خرید شیرآلات و اتصالات چدنی و فولادی» از طریق سامانه تدارکات الکترونیک برگزار نماید.

تأمین کنندگان متقاضی می توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ: 06/04/1402 لغایت 11/04/1402به سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir  مراجعه نمایید و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت به نشانی www.abfa-khj.ir  و یا و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و یا با شماره تلفن  05632214752 تماس حاصل فرمایید.

دفتر حقوقی و  قراردادها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1519225
شناسه انتشار: 4084
شماره م / الف: -1