اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به برگزاری تجدید مزایده عمومی واگذاری (اجاره) فی مابین متقاضیان واجد الشرایط، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید.

لذا متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ لغایت ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ به درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس و اطلاعات دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص مزایده:

خراسان جنوبی– بیرجند– نبش خیابان غفاری ۲۵– اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی  تماس: ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶   کد پستی: ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵ 

شناسه آگهی: 1514870
شناسه انتشار: 4029
شماره م / الف: -1