شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه  «خرید لوله و مانشن جی آر پی جهت پروژه مجتمع آبرسانی پخت به روش کیفی فشرده»از طریق سامانه تدارکات الکترونیک برگزار نماید.

تأمین کنندگان متقاضی می توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۲۴به سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir  مراجعه نمایید و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت به نشانی www.abfa-khj.ir  و یا و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و یا با شماره تلفن  ۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲ تماس حاصل فرمایید.

دفتر حقوقی و  قراردادها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1509782
شناسه انتشار: 3946
شماره م / الف: -1