شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد اجرای پروژه "نگهداری و تعمیرات تاسیسات و خدمات مشترکین آب شهرستان سرایان" را از محل اعتبارات عمرانی و جاری  از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط، دعوت می­شود برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ به سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت به آدرس www.abfa-khj.ir  و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن های ۳۲۲۱۴۷۳۵۰۵۶ الی۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲ تماس حاصل فرمایند.

دفتر حقوقی و  قراردادها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی    

شناسه آگهی: 1509780
شناسه انتشار: 3945
شماره م / الف: -1