پروژه تهیه مصالح و اجرای حدود ۴۸۷۴ متر شبکه تغذیه فولادی، ۶۷۵۰۰ متر شبکه توزیع پلی‌اتیلن، نصب ۲۰۰ مورد انشعاب پلی‌اتیلن و نصب و راه‌اندازی ۸ مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز (T.B.S) كابینتی به ظرفیت‌های 400، ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ مترمکعب بر ساعت و ۱۲ مورد ایستگاه اندازه‌گیری کابینتی به ظرفیت‌های ۴۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۵۰۰ مترمکعب بر ساعت در سطح استان خراسان جنوبی به روش PC  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (۲۰۰۲۰۹۱۴۴۴۰۰۰۰۲۶)

بسمه‌تعالی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی

(مناقصه عمومی و یک‌مرحله‌ای شماره ۵۳۱۴۶۱۶۰)

نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گذار: شرکت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند - سایت اداری - بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی - شرکت گاز استان خراسان جنوبی - طبقه اول- امور حقوقی و پیمان‌ها - کد پستی: ۹۷۱۹۸۶۶۸۳۸ - تلفن: ۳۲۳۹۲۰۰۰-۰۵۶، نمابر امور پیمان‌ها: ۳۲۴۰۰۵۲۳-۰۵۶

موضوع مناقصه: گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی و اماکن عمده استان خراسان جنوبی

شرح مختصر کار: پروژه تهیه مصالح و اجرای حدود ۴۸۷۴ متر شبکه تغذیه فولادی، ۶۷۵۰۰ متر شبکه توزیع پلی‌اتیلن، نصب ۲۰۰ مورد انشعاب پلی‌اتیلن و نصب و راه‌اندازی ۸ مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز (T.B.S) كابینتی به ظرفیت‌های 400، ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ مترمکعب بر ساعت و ۱۲ مورد ایستگاه اندازه‌گیری کابینتی به ظرفیت‌های ۴۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۵۰۰ مترمکعب بر ساعت در سطح استان خراسان جنوبی به روش PC  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (۲۰۰۲۰۹۱۴۴۴۰۰۰۰۲۶)

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمین‌های اعلام شده در آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 123402/ت ۵۰۶۵۹ ه- مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲- مبلغ تضمین: ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دوازده میلیارد ریال) - ارائه هر گونه چک به‌عنوان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار مورد قبول نمی‌باشد.

نکته: اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار تا قبل از آخرین‌مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد علاوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور پیمان‌ها شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد.

محل تأمین اعتبار پیمان: اعتبارات سرمایه‌ای (منابع بند ق تبصره ۲ ماده‌واحده قانون بودجه - طرح‌های غیرعمرانی) شرکت گاز استان خراسان جنوبی

شرایط متقاضیان:

 • دارابودن حداقل پایه ۴ در رشته تأسیسات و تجهیزات و پایه ۵ در رشته نفت و گاز
 • ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار در یکی از رشته‌های فوق‌الذکر و دارابودن سابقه کاری مشابه و مرتبط
 • ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه‌گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی
 • ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ یا حداقل سال ۱۴۰۰ توسط مؤسسات حسابرسی معتبر مطابق بخشنامه 26510/ت ۳۹۰۳۹ ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۹

تذکر: مطابق بند الف ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ارجاع کار صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه ماده ۴ این قانون (سامان توانیران) مجاز است.

برنامه زمانی مناقصه:

 • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ لغایت ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
 • آخرین‌مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد: ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
 • اعلام نتایج ارزیابی کیفی:  ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
 • مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ لغایت ساعت ۰۸:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
 • آخرین‌مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد: ساعت ۰۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
 • زمان و مکان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۰۹:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی

کلیه اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه‌گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی، بایستی اسناد را تا آخرین‌مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند.

مناقصه‌گران تأیید شده در ارزیابی کیفی می‌بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات به‌صورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.

اين آگهی در سايت‌های www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  و www.setadiran.ir قابل رؤيت می‌باشد.

روابط‌عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1508330
شناسه انتشار: 3926
شماره م / الف: -1