اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی در نظردارد نسبت به برگزاری مزایده یک مرحله­ای محدوده‌های معدنی به شماره فراخوان ۵۰۰۲۰۰۰۱۵۸۰۰۰۰۰۲ (اکتشافی) و ۵۰۰۲۰۰۰۱۵۸۰۰۰۰۰۱ (گواهی ­کشف و پروانه ­بهره‌برداری) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید.

متقاضیان می توانند از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ لغایت ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ نسبت به پیشنهاد قیمت در سامانه اقدام نمایند.

متقاضیان محترم می بایست جهت شرکت در مزایده ضمن دریافت و مطالعه دقیق شرایط مزایده در سامانه ستاد طبق جدول ذیل و اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی (مطابق با آخرین شرایط اعلامی وزارت متبوع)، نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده به‌صورت الکترونیکی از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرکت نمایند.

همچنین به استناد آیین نامه تضمین مصوب ۱۳۹۴ ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار بایستی دارای اعتبار حداقل ۳ ماهه با ۳ ماه قابلیت تمدید باشد. لذا کلیه بانک‌های صادرکننده ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار و متقاضیان محترم شرکت در مزایده می بایست نسبت به رعایت موضوع اقدام فرمایند. (ضمانت نامه های ارائه شده در مزایده اسفندماه ۱۴۰۱ که نزد این اداره کل مثبوت می باشند، با رعایت شرایط مندرج در بند ۴ شرایط مزایده قابل قبول می باشند).

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می­توانند با شماره ۴۱۹۳۴-۰۲۱ پشتیبانی سامانه ستاد تماس حاصل نموده و "صرفا جهت اطلاع و مشاهده اطلاعات مزایده" از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ به آدرس splus.ir/skimto97 در پیام رسان سروش، eitaa.com/skimto97 در پیام رسان ایتا و khs.mimt.gov.ir پورتال اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی مراجعه نمایند.

متقاضیان می بایست پس از تکمیل اطلاعات، تهیه و تکمیل مدارک و اسکن آنها در سامانه ستاد، حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ پاکت الف (ودیعه) را به آدرس خراسان جنوبی- بیرجند، خیابان شهید مطهری، ساختمان شهید مطهری اداره کل صمت استان، کدپستی ۹۷۱۹۶۱۱۱۴۵ ، ارسال نمایند.

ضمناً نقشه محدوده­ها درسامانه کاداستر معادن به نشانی www.cadastre.mimt.gov.ir درقسمت نقشه معادن قابل مشاهده می باشد.

زمان بازگشایی پاکت‌ها ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ در محل سالن جلسات ساختمان شهید مطهری اداره کل صنعت، معدن و تجارت می باشد.

ضمناً به پیشنهادهای خارج از سامانه در زمان بازگشایی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی مزایده محدوده‌های اکتشافی، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری معادن خراسان جنوبی (خرداد ۱۴۰۲)

 *متقاضیان شرکت در مزایده فقط تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ امکان دریافت اسناد مزایده از سامانه را خواهند داشت. لازم به ذکر است در صورت عدم دریافت (دانلود) اسناد مزایده از سامانه ستاد تا تاریخ فوق، امکان ارائه پیشنهاد قیمت وجود نخواهد داشت.                                                                              

 

 روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

 

شناسه آگهی: 1502056
شناسه انتشار: 3809
شماره م / الف: -1