شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد به منظور احداث و توسعه شبکه های آبرسانی، سرمایه گذاری در طرح «آبرسانی از تجنود و آهنگران به شهرها و روستاهای منطقه» را در چارچوب مطالعات مصوب به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نماید.

نام و نشانی مناقصه گذار:

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند- خیابان پاسداران - پاسداران ۳۰ – تلفن ۳۲۴۴۵۵۹۰-۰۵۶

مشخصات پروژه:

بر اساس طرح مصوب، تأمین آب مورد نیاز ۱۴۷ روستا و تعدادی از شهرهای منطقه زیرکوه، قاین و درمیان از طریق اجرای خطوط انتقال اصلی و ابنیه فنی مربوطه با مجموع طول حدود ۱۵۰ کیلومتر در اقطار ۲۵۰ تا ۷۰۰ میلیمتر و خطوط انتقال فرعی با مجموع طول حدود ۱۸۰ کیلومتر در اقطار ۹۰ تا ۲۵۰ میلیمتر از جنس های فایبرگلاس، فولادی، چدنی، UPVC و پلی اتیلن و اجرای ۱۵ مخزن و ۱۳ ایستگاه پمپاژ بین راهی مد نظر می باشد.

برآورد اولیه سرمایه گذاری: ۱۱۳۰۰ میلیارد ریال

 لذا از سرمایه گذاران علاقمند تقاضا می گردد برای دریافت اطلاعات لازم، مشخصات فنی طرح و برآوردهای مالی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ به معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1489314
شناسه انتشار: 1577
شماره م / الف: -1