اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد الشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی (نوبت اول) اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان جنوبی

برای مشاهده جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع کار میبایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:

  1. ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی
  2. فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمركز وجوه سپرده اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی نزد شعب بانک ملی ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شرایط مناقصه گران:

  • جهت مناقصه (۱۴۰۲/۰۱ و ۱۴۰۲/۰۲ و ۱۴۰۲/۰۳ و ۱۴۰۲/۰۴)  پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵  رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.
  • جهت مناقصه (۱۴۰۲/۰۵) شرکت های حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات یا فروشندگان واجد الشرایط دارای گواهی صلاحیت معتبر از اداره کل صنعت، معدن و تجارت و دارای گواهی فعالیت در زمینه (نصب و راه‌اندازی سیستم تهویه مطبوع VRF و دیزل ژنراتور) مجاز به شرکت در مناقصه بوده و مناقصه گر واجد الشرایط میبایست دارای گواهی صلاحیت معتبر ایمنی انجام کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باشند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه فوق از سامانه ستاد: ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ لغایت ساعت ۱۳:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق از سامانه ستاد: ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵

زمان بازگشایی پاکت مناقصه فوق از طریق سامانه ستاد: ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶

آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:

آدرس: خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان غفاری – نبش غفاری ۲۵ – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

شماره تماس: ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶ کد پستی : ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵

متقاضیان می توانند برای كسب اطلاعات بیشتر و دریافت آگهی مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمائید.

شناسه آگهی: 1476761
شناسه انتشار: 1406
شماره م / الف: -1