شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت مناقصه «به کارگیری ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای بازگشایی، لایروبی و رفع تجاوزات به بستر و حریم رودخانه های استان خراسان جنوبی» از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام نماید.

پیمانکاران متقاضی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده  شرح کامل آگهی مناقصه  به سایت شرکت به نشانی skhrw.ir  قسمت مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.

شناسه آگهی: 1472189
شناسه انتشار: 1348
شماره م / الف: -1