شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد اجرای پروژه «مجتمع آبرسانی شادان شهرستان خوسف (آبرسانی به روستاهای تقی آباد و بید)» را از محل اعتبارات عمرانی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط، دعوت می­شود برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به سایت شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی www.abfa-khj.ir ، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  و سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir  مراجعه نمایید. و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۲۲۱۴۷۳۵-۰۵۶ و ۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲ تماس حاصل فرمایند.

 دفتر حقوقی و  قرارداد ها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی    

شناسه آگهی: 1468333
شناسه انتشار: 1293
شماره م / الف: -1