شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت مناقصه «عملیات حفاری و لوله گذاری ۷۰۶ متر چاه مشاهده ای در دشت‌های استان خراسان جنوبی» از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام نماید.

پیمانکاران متقاضی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده شرح کامل آگهی مناقصه به سایت شرکت به نشانی skhrw.ir قسمت مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.

شناسه آگهی: 1466431
شناسه انتشار: 1269
شماره م / الف: -1