شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه­ای به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

برای مشاهده جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

1.      محل تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری بیرجند

2.      کلیه فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir برگزار می­‌گردد.

3.      مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاددهندگان می‌­توانند اسناد مناقصه را از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ تا ساعت  ۱۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند.

4.      مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

5.      زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت  ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ می‌­باشد.

6.      نشانی مناقصه‌­گذار: خراسان جنوبی، بیرجند، میدان ابوذر، شهرداری مرکزی –تلفن ۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰۲

7.      مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، می‌بایست مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.

مهدی بهترین – شهردار بیرجند

شناسه آگهی: 1462550
شناسه انتشار: 1204
شماره م / الف: -1