شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به شناسایی سرمایه­‌گذار به منظور مشارکت در ساخت مجموعه­‌های مسکونی در خیابان ظفر ۲۴ (یک قطعه با متراژ تقریبی ۵۳۰ مترمربع) اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط که تمایل به مشارکت دارند، دعوت به عمل می­‌آید جهت دریافت شرایط و اسناد فراخوان به مدیریت سرمایه­‌گذاری و مشارکت‌­های مردمی شهرداری مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۵۲۳۲۳۵۱۴ تماس حاصل نمایند.

۱. مهلت دریافت و تحویل اسناد فراخوان: از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴  تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

۲. محل تحویل پیشنهادها: دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری بیرجند  

۳. زمان و محل گشایش پیشنهادها: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ میدان ابوذر، شهرداری بیرجند، سالن جلسات شهرداری  

۴. ارائه پیشنهاد برای متقاضیان هیچگونه حقی ایجاد نخواهد نمود و پیشنهادهای مذکور پس از بررسی در شهرداری و بعد از تصویب شورای اسلامی شهر بیرجند قابلیت اجرایی خواهد داشت.

۵. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار خواهد بود.

مهدی بهترین - شهردار بیرجند

شناسه آگهی: 1460003
شناسه انتشار: 1172
شماره م / الف: -1