شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خراسان جنوبی ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر، اطلاعیه‌های جداگانه‌ای در رابطه با راهپیمایی ۲۲ بهم و مراسم گلبانگ الله اکبر و نورافشانی منتشر کرد.

اطلاعیه راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ در بیرجند

اطلاعیه مراسم گلبانگ الله اکبر و نورافشانی ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ در بیرجند

شناسه آگهی: 1453593
شناسه انتشار: 103
شماره م / الف: 0