تنبیه بدنی در مدارس کاهش یافته است/ بیش از ۱۹۰۰ شکایت تنبیه بدنی در دو سال گذشته وصول شد

مدیر کل ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات وزارت آموزش وپرورش با بیان اینکه یکی از عوامل کاهش تنبیه بدنی دانش آموزان برخورد جدی آموزش و پرروش است، گفت: «آمار مربوط به تنبیه بدنی در سال ۹۵ جمع بندی نشده، اما در دو سال گذشته ۱۹۲۴ شکایت تنبیه بدنی وصول شد».