جذب امواج فرابنفش برای صنایع پزشکی و الکترونیکی با توسعه نانوپوشش

محققان پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ایران با همکاری محققانی از کشور کره‌جنوبی موفق به تولید لایه نانو ساختار و ارزان قیمت برای جذب اشعه فرابنفش در صنایع پزشکی و الکترونیکی شدند.