رقابت ۵۹ اثر در بخش مسابقه سینمای ۱۰۰ ثانیه ای جهان + اسامی

۵۹ اثر به بخش مسابقه «سینمای ۱۰۰ ثانیه‌ای جهان» جشنواره فیلم‌های صد ثانیه‌ای راه یافتند.